Việt Nam lỡ hẹn nâng hạng thị trường năm 2020

Việt Nam lỡ hẹn nâng hạng thị trường năm 2020

Việt Nam đã được FTSE thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai từ tháng 9/2018. Tuy nhiên, ở đợt đánh giá nâng hạng năm 2020, Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ trong danh sách này. Trong báo cáo Đánh giá Xếp loại Thị trường năm 2020 của MSCI, Việt Nam không hề được xướng tên vào danh sách theo dõi nâng hạng.

Như vậy, lộ trình nâng hạng thị trường của Việt Nam vẫn chưa được hoàn thành trong năm 2020.

Việt Nam lỡ hẹn nâng hạng thị trường năm 2020. Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI