Thị trường chứng quyền 16/09/2020: Phân hóa trở lại

Thị trường chứng quyền 16/09/2020: Phân hóa trở lại

Thị trường chứng quyền trong phiên 15/09/2020 diễn biến khá phân hóa. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 855 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền trong phiên 15/09/2020 diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 48 mã giảm giá, 40 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Trong đó, CMBB2005CMWG2006 là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 56.7% và 38.2%. Ngược lại, CSTB2004 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 22.3%.

Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh lần lượt 30.71% và 17.39% so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 15/09/2020 với tổng mức mua ròng hơn 855 ngàn đơn vị. Trong đó, CSTB2005CSTB2002 là hai mã chứng quyền được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Trong phiên 15/09/2020, CSTB2004CVNM2006 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. CSTB2004 cũng là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/09/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CTCB2005CTCB2003 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI