SHB thông qua phương án mua trái phiếu của SHS

SHB thông qua phương án mua trái phiếu của SHS

Ngày 22/09, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố việc thông qua phương án đầu tư trái phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS). Cả 2 đơn vị này đều do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm đồng Chủ tịch.

Như vậy, HĐQT của SHB đã thông qua phương án đầu tư trái phiếu của SHS theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 03/09/2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, phía SHS đã thông qua 3 phương án phát hành trái phiếu với 4 mã SHS.BOND2020.01, SHS.BOND2020.02, SHS.BOND2020.03, SHS.BOND2020.04.

Thông tin tóm tắt các phương án phát hành của SHS từ đầu năm 2020

Nguồn: Tổng hợp

Các đợt phát hành thứ 2 và thứ 3 của SHS dự kiến thực hiện vào quý 3/2020. Các mã trái phiếu trong 2 đợt này đều có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất không quá 9.5%/năm, với kỳ hạn thanh toán là 6 tháng/lần.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020, SHS đề ra mục tiêu tổng doanh thu và lãi trước thuế lần lượt tăng trưởng 4.4% và 2.6%. Kế hoạch này đi kèm với giả định giá trị giao dịch toàn thị trường năm 2020 đạt 4,800 tỷ đồng/phiên. Sau 6 tháng đầu năm, SHS đã thực hiện được 70% về doanh thu và 104% về lợi nhuận.

Nguồn: SHS

Về phần SHB, nhà băng này đang có những bước chuẩn bị để chuyển sàn sang HOSE. Trước đó, ĐHĐCĐ 2020 của SHB cũng đã thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE trong năm nay với lý do thực hiện chủ trương tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ sau khi Đề án Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sáp nhập HNX và HOSE.

* SHB chuẩn bị chuyển sàn sang HOSE

Duy Na

FILI