KDC bất ngờ miễn nhiệm 4 phó tổng

KDC bất ngờ miễn nhiệm 4 phó tổng

HĐQT của CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ của 4 thành viên trong ban điều hành từ ngày 04/09.

Chi tiết hơn, HĐQT của KDC đã miễn nhiệm chức danh của các ông/bà sau kể từ ngày 04/09:

Nguồn: KDC

Động thái này diễn ra trong bối cảnh KDC đang mạnh mẽ cơ cấu lại bộ máy hoạt động. Theo chủ trương của HĐQT, Tập đoàn sẽ sáp nhập cả 3 công ty con gồm CTCP Thực Phẩm Đông lạnh KIDO (UPCoM: KDF), CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC), TCT Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC).

Mục đích những thương vụ sáp nhập nhằm giúp KDC có thể hỗ trợ tốt hơn cho các công ty con về nhân sự, vốn, công nghệ,… Bên cạnh đó, các cổ phiếu TAC, VOC, KDF cũng sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu KDC có thanh khoản thị trường tốt hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch sáp nhập TAC vào KDC đang được tạm hoãn. Nguyên nhân do cổ đông Nhà nước là VOC vẫn đang nắm 26.5% vốn của TAC nên chưa thể biểu quyết thông qua việc sáp nhập.

* TAC: Cổ phiếu tăng nóng, loạt cổ đông nội bộ muốn thoái sạch vốn

* KDC sắp trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%

Duy Na

FILI