HOSE cắt margin cổ phiếu FLC 

HOSE cắt margin cổ phiếu FLC 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) chính thức rơi vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

* FLCHomes giao dịch với 24 công ty liên quan trong nửa đầu năm

* FLC dự phòng hơn 1,145 tỷ đồng cho phần vốn góp vào Bamboo Airways

* FLC tiếp tục có thêm ‘nữ tướng’ mới

Lý do HOSE cắt giao dịch ký quỹ của FLC là "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC (báo cáo tài chính) hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm". Cụ thể, nửa đầu năm 2020, FLC ghi lỗ ròng hơn 1,582 tỷ đồng.

Trước đó, một gương mặt khác thuộc họ FLC là CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) cũng bị cắt giao dịch ký quỹ với cùng lý do trên.

Tính tới 11/09/2020, danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE bao gồm 91 mã.

Đông Tư

FILI