Thị trường chứng quyền 13/08/2020: Khối ngoại bán ròng mạnh

Thị trường chứng quyền 13/08/2020: Khối ngoại bán ròng mạnh

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 12/08/2020 đã có phần cải thiện so với phiên trước đó khi toàn thị trường có 42 mã tăng giá, 32 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 1.2 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 12/08/2020 đã có phần cải thiện so với phiên trước đó khi toàn thị trường có 42 mã tăng giá, 32 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Trong đó, CMBB2003CSBT2001 là hai mã chứng quyền tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt 13.2% và 13%. Ngược lại, CPNJ2004 là mã giảm điểm nhiều nhất, với mức giảm 33.3%.

Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh lần lượt 42.65% và 45.31% so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 12/08/2020 với tổng mức bán ròng hơn 1.2 triệu đơn vị. Trong đó, CVRE2007CCTD2001 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 12/08/2020, CSTB2002CVRE2007 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CHPG2011 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 13/08/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2013CTCB2005 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý vào những mã này.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI