TV2 sẽ chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

TV2 sẽ chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Ngày 08/07, HĐQT của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ thực hiện là 50% (tương đương tỷ lệ 2:1). Theo đó, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm đạt hơn 12 triệu cp, với tổng mệnh giá hơn 120 tỷ đồng. Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Lịch sử trả cổ tức của TV2 các năm gần đây

Năm 2020, TV2 đặt kế hoạch tổng doanh thu 2,500 tỷ đồng và lãi trước thuế 200 tỷ đồng, sụt giảm so với thực hiện năm 2019. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ tối thiểu 25%.

Nguồn: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2002 của TV2

Duy Na

FILI