Một cá nhân bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu KDC

Một cá nhân bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu KDC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vương Kim Vy số tiền 37.5 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 12/03/2020, bà Vy đã thực hiện mua hơn 2 triệu cp KDC của CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ hơn 9 triệu cp (4.38%) lên 11 triệu cp KDC (5.3%) và trở thành cổ đông lớn của KDC

Tuy nhiên, ngày 28/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Vy.

Do đó, bà Vy bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Tiếp theo, ngày 31/03/2020, bà Vy mua 340,830 cp KDC dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 12 triệu cp KDC (5.93%) lên hơn 12.5 triệu cp KDC (6.09%). Tuy nhiên, ngày 28/04/2020, HOSE mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Vy.

Do đó, bà Vy bị xử phạt số tiền 12.5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Sau 2 vi phạm trên, bà Vy bị xử phạt tổng số tiền 32.5 triệu đồng.

Minh Hồng

FILI