Lãi ròng ANV giảm 79% trong quý 2 do ảnh hưởng từ dịch

Lãi ròng ANV giảm 79% trong quý 2 do ảnh hưởng từ dịch

CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với chỉ tiêu lãi ròng giảm 79%, xuống còn 32 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 2, ANV ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 17% (884 tỷ đồng) và 5% (794 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Từ đó dẫn đến lãi gộp của ANV giảm mạnh 60%, xuống mức gần 90 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng cũng giảm 21%, ghi nhận hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, chi phí vận chuyển chiếm 39% tổng chi phí bán hàng. Ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 41% và 65% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của ANV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của ANV

Khép lại nửa đầu năm 2020, ANV ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 14% và 79% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 1,695 tỷ đồng và hơn 75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng loạt các chi phí của ANV đều tăng trong 6 tháng đầu năm như chi phí tài chính (tăng 57%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 29%).

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, ANV ghi nhận lãi ròng giảm 79% so với cùng kỳ, xuống còn 75 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2020, hàng tồn kho của ANV ghi nhận tăng 7% so với đầu năm, lên hơn 1,698 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm đến 60%, ghi nhận gần 1,016 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của ANV tính đến ngày 30/06/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của ANV

Ngoài ra, tại thời điểm 30/06/2020, ANV ghi nhận nợ phải trả giảm 5%, xuống gần 1,657 tỷ đồng. Trong đó, ANV vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) số tiền 520 tỷ đồng (tăng 5% so với đầu năm). Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp hàng tồn kho, quyền sử dụng đất của Công ty và quyền sử dụng đất của Công ty MTV Nuôi trồng Thủy sản Việt Bình Phú.

Các khoản phải thu ngắn hạn của ANV cũng ghi nhận giảm 27%, xuống còn gần 322 tỷ đồng. Được biết, ANV phải thu hơn 42 tỷ đồng (tăng 40%) đối với Công ty TNHH TMDV Navifeed - Công ty con của Chủ tịch Doãn Tới.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của ANV giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3,991 tỷ đồng. 

Tiên Tiên

FILI