Chịu tác động kép từ dịch và giá bán cá tra giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng quý 2 ‘tụt dốc’ gần một nửa

Chịu tác động kép từ dịch và giá bán cá tra giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng quý 2 ‘tụt dốc’ gần một nửa

CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với đa phần các chỉ tiêu đều giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VHC ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,266 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 71% doanh thu, ghi nhận hơn 2,365 tỷ đồng (giảm 11% so cùng kỳ).

VHC cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm 43%, còn 95 tỷ đồng. Đáng chú ý, VHC không ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thoái vốn công ty liên kết, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 104 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của VHC trong 6 tháng đầu năm 2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VHC

Bên cạnh đó, VHC cũng không ghi nhận phần lãi từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ đạt hơn 14 tỷ đồng.

Khép lại nửa năm 2020, VHC ghi nhận lãi ròng giảm 49% so cùng kỳ, còn 368 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2020, VHC lần đầu tiên đưa ra 2 kịch bản “cao” và “thấp” đều đi lùi. Với kế hoạch “thấp”, với doanh thu và lãi sau thuế 2020 lần lượt giảm 18% (6,450 tỷ đồng) và giảm 68% (800 tỷ đồng) so với kết quả 2019.

 

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, VHC đã thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lãi sau thuế cả năm (so với kế hoạch thấp).

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của VHC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VHC

Riêng quý 2, VHC ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 19% và 17% so cùng kỳ, xuống còn 1,630 tỷ đồng và 1,310 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp giảm 27% so cùng kỳ, ghi nhận 320 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 71% so cùng kỳ, chỉ còn 40 tỷ đồng.

Khép lại quý 2, lãi ròng của VHC giảm gần một nửa, xuống mức 215 tỷ đồng. Theo giải trình của VHC, nguyên nhân lãi ròng giảm do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 và giá bán giảm.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của VHC hơn 6,740 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 67%, ghi nhận 4,497 tỷ đồng (tiền và khoản tương đương tiền tăng 67% so với đầu năm).

Đặc biệt, khoản chứng khoán kinh doanh đạt gần 194 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng ghi nhận gần 1,180 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Trong đó, VHC phải thu Coast Beacon gần 606 tỷ đồng và Octogone (Guangzhou) Trading Co., Ltd 233 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, nợ phải trả của VHC cũng giảm 14%, xuống còn 1,495 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm 99%).

Tiên Tiên

FILI