Thiên Long muốn bán 1.5 triệu cp quỹ cho ban lãnh đạo với giá 10,000 đồng/cp

Thiên Long muốn bán 1.5 triệu cp quỹ cho ban lãnh đạo với giá 10,000 đồng/cp

Theo tài liệu, HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trình cổ đông kế hoạch 2020 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 2,800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 220 tỷ đồng.

So với kết quả của năm 2019, TLG đặt mục tiêu doanh thu thuần giảm 14% và lợi nhuận sau thuế giảm 37%.

Với kế hoạch kinh doanh giảm, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2020 dự kiến 20%/mệnh giá, bằng với mức cổ tức bằng tiền năm 2019.

Muốn bán 1.5 triệu cp quỹ cho ban lãnh đạo Công ty

Tại Đại hội, HĐQT TLG sẽ trình cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty.

Theo phương án, TLG dự kiến bán 1.5 triệu cp cho người lao động với giá bán 10,000 đồng/cp (giá chốt phiên giao dịch ngày 16/06 là 31,800 đồng/cp). Tổng giá trị phát hành theo giá bán là 15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3-4/2020.

Đối tượng được mua là thành viên HĐQT, BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Hiện thị giá của TLG đang là 31,650 đồng/cp. Như vậy, Ban lãnh đạo TLG được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi đến 68%.

Khang Di

FILI