KWE Beteilgungen AG thoái sạch vốn tại Nhà Thủ Đức

KWE Beteilgungen AG thoái sạch vốn tại Nhà Thủ Đức

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa báo cáo về thay đổ sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG.

Cụ thể, KWE Beteilgungen AG đã bán ra gần 5.7 triệu cổ phần TDH, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu của mình tại TDH từ 6.02% xuống còn 0% và chính thức không còn là cổ đông lớn của TDH kể từ ngày 12/06/2020.

Chiếu theo mức giá đóng cửa 10,000 đồng/cp của TDH tại ngày KWE Beteilgungen AG thực hiện giao dịch, ước tính KWE Beteilgungen AG đã thu về được gần 57 tỷ đồng sau khi giao dịch trên hoàn tất.

Trước đó, nhóm quỹ Yurie Vietnam cũng đã bán ra 2 triệu cổ phần TDH và hạ tỷ lệ sở hữu tại đây từ 4.79% xuống còn 2.66%.

Như Xuân

FILI