GVR đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Đầu tư Xây dựng Cao su

GVR đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Đầu tư Xây dựng Cao su

Ngày 17/06, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) công bố đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 1.68 triệu cp của CTCP Đầu tư Xây dựng Cao Su.

*ĐHĐCĐ GVR: Trọng điểm là phát triển khu công nghiệp gắn liền khu dân cư, kế hoạch lãi 4 ngàn tỷ

Theo đó, GVR không còn sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần nào tại Đầu tư Xây dựng Cao Su và công ty này chính thức không còn là Công ty liên kết của GVR.

Mới đây, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, GVR cho biết sẽ nghiên cứu chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần, thu hút vốn đầu tư bên ngoài và giảm vốn của Tập đoàn tại các đơn vị này.

Một trường hợp cụ thể là quá trình thoái vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM:SIP), theo đó, đại diện GVR cho biết đã thẩm định giá xong. Tuy nhiên, phía GVR muốn bán trực tiếp trên sàn giao dịch trong khi quyết định trước đây của Bộ Nông Nghiệp là thoái vốn thông qua đấu giá. Đến nay, quyết định cuối cùng vẫn chưa có và phía GVR đang tiến hành thẩm định giá lần hai, dự kiến sẽ thoái vốn tại SIP trong năm 2020.

Chủ tịch Trần Ngọc Thuận cũng cho biết GVR sẽ xin chủ trương để thoái vốn tại NTC và giữ lại cổ phần tại PHR.

Trong phần trình bày của mình, Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Bảo cho biết giá trị cần phải thoái vốn của GVR theo phương án đã được phê duyệt là 2,061 tỷ đồng, trong đó khoản 1,079 tỷ đồng là giá trị của 5 công ty thủy điện. Tập đoàn tiếp tục thoái vốn các doanh nghiệp khác, kể cả các doanh nghiệp đang hiệu quả để tập trung đầu tư các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao là phát triển khu công nghiệp gắn liền với khu dân cư.

Minh Hồng

FILI