ĐHĐCĐ HTI: 'Cổ tức 2020 giảm do dự án BOT không còn ưu đãi thuế'

ĐHĐCĐ HTI: 'Cổ tức 2020 giảm do dự án BOT không còn ưu đãi thuế'

Đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Ninh - Giám đốc HTI về vấn đề cổ tức 2020 giảm dù kế hoạch lợi nhuận bằng năm 2019.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) diễn ra vào sáng ngày 10/06/2020, cổ đông đã thống nhất thông qua tất cả các tờ trình.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HTI diễn ra vào sáng ngày 10/06/2020

Kế hoạch kinh doanh đi ngang

Cụ thể, cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với hơn 373 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, con số này hầu như suýt soát kết quả năm 2019.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đi ngang, HTI dự kiến tỷ lệ cổ tức 2020 tối thiểu 14%.

Năm 2019, HTI ghi nhận gần 384 tỷ đồng doanh thu và 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cùng suýt soát năm 2018. So với kế hoạch năm 2019, HTI đã vượt 6.42% chỉ tiêu về doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Với lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018 và vượt 5% kế hoạch năm, cổ đông đã thống nhất mức cổ tức 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 22%.

Lý giải thêm về vấn đề tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến giảm còn 14% so với mức 22% của năm 2019, ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc HTI chia sẻ: “Dự án BOT được Nhà nước khuyến khích bằng cách trong 5 năm đầu tư kể từ khi HTI đưa công trình vào hoạt động thì được giảm thuế thu nhập. Do đó, năm 2019, HTI chỉ đóng thuế thu nhập 10%. Nhưng từ năm 2020 trở đi Công ty phải nộp thuế 20%. Vì thế, mặc dù lợi nhuận vẫn duy trì được nhưng do phải đóng thuế cao hơn sẽ ảnh hưởng đến mức chia cổ tức của năm 2020”.

Tạm dừng dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý

Theo HTI, hoạt động chính của Công ty chủ yếu là thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Sương – An Lạc và đang triển khai thi công dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Ông Nguyễn Hồng Ninh cho biết: “Hiện dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý phải tạm dừng là do kiểm toán Nhà nước kiến nghị". Trước đây, dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý được UBND TP.HCM xin ý kiến và được Chính phủ đồng ý bổ sung vào dự án An Sương – An Lạc. Nhưng theo Quốc hội vừa rồi, những công trình, dự án nằm trên đường độc đạo và không nằm trong phạm vị dự án BOT cũng như không có sự lựa chọn thêm cho người dân lưu thông thì các dự án đó sẽ không được đầu tư BOT.

Do đó, "mặc dù HTI đã thực hiện 70% khối lượng về xây lắp của cầu Tân Kỳ Tân Quý nhưng kiểm toán Nhà nước khuyến cáo UBND TP.HCM quyết định chuyển dự án này từ đầu tư BOT sang hình thức đầu tư công và chuyển giao cho ban quản lý các công trình giao thông của Thành phố để thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tuy nhiên, HTI vẫn xin tham gia đấu thầu để hoàn thành dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý", ông Ninh bổ sung thêm.

Về kế hoạch trung và dài hạn từ năm 2020 đến 2025, HTI sẽ đầu tư 2 cầu vượt tại nút giao quốc lộ 1/Đường số 7/Đường M1 và nút giao quốc lộ 1/đường Phan Văn Hớn. Hiện nay, 2 nút giao này kẹt xe liên tục do lưu lượng giao thông qua đây rất lớn, tuy nhiên, do chính sách của Nhà nước thay đổi không cho đầu tư theo hình thức BOT đối với đường quốc lộ, tuyến đường độc đạo hiện hữu nên kế hoạch không thực hiện được, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty.

Năm 2020, HTI sẽ thực hiện mức thu phí theo quyết định số 33/2019 của UBND TP.HCM ngày 19/12/2019 và đối soát với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (đơn vị cung cấp hệ thống backend). Đồng thời, Công ty sẽ đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cập nhật lại các chỉ tiêu để điều chỉnh hợp đồng BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.

Đối với dự án Tân Kỳ Tân Quý, sau khi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán giá trị phần khối lượng đã thực hiện, HTI sẽ chấm dứt hợp đồng BOT cầu Tân Kỳ Tân Quý trước thời hạn, thu hồi nguồn vốn đã đầu tư trong năm 2021.

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh thôi giữ chức Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Ninh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc HTI, và ông Lương Minh Bình – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Qua đó, cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Quốc Đạt làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Hồng Ninh và ông Nguyễn Vũ Minh Hồng giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, cổ đông bầu ông Nguyễn Văn Thọ làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Lương Minh Bình.

Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới đều do Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNXIDC) đề cử. Trong đó, ông Lê Quốc Đạt hiện là Phó Giám đốc HTI, ông Nguyễn Vũ Minh Hồng là Phó Trưởng phòng kiểm soát chất lượng của Tổng Công ty IDICO . Ông Nguyễn Văn Thọ là Trợ lý Giám đốc HTI.

Khang Di

FILI