Chủ tịch CKG: 'Giá cổ phiếu giảm là do Covid-19'

Chủ tịch CKG: 'Giá cổ phiếu giảm là do Covid-19'

Giải đáp thắc mắc của cổ đông về giá cổ phiếu CKG, ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) cho rằng cổ phiếu của Công ty niêm yết vào đúng lúc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá cổ phiếu đã bị giảm xuống dưới 10,000 đồng/cp, đây là yếu tố khách quan.

CKG vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với một số nội dung đáng chú ý đã được thông qua.

Theo nghị quyết, cổ đông CKG đã thông qua kế hoạch 1,053 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2020, tương ứng tăng 5% về doanh thu và gần như không thay đổi về lợi nhuận so với kết quả đạt được năm 2019.

Với kế hoạch lãi hơn 100 tỷ đồng như trên, CKG sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 13% đến 15% (kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020).

Đồng thời, cổ đông CKG cũng đã chấp thuận tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 15% bao gồm 10% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành thêm tối đa 32.5 triệu cp CKG tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 325 tỷ đồng bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (30 triệu cp) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (2.5 triệu cp).

Qua đó, nếu phát hành thành công, CKG sẽ tăng vốn điều lệ lên 825 tỷ đồng, tăng đến 65% so với vốn điều lệ tại thời điểm Công ty được niêm yết. Nguồn vốn có được từ việc huy động vốn sẽ được CKG dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nguồn tiền từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Đồng thời, CKG cũng cho biết nguồn vốn dùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến từ lợi nhuận chưa phân phối.

Theo sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, ông Trần Thọ Thắng sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CKG. Việc kiêm nhiệm này được thực hiện cho đến khi HĐQT bổ nhiệm một nhân sự khác giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Thời gian thực hiện chậm nhất là hết ngày 31/07/2020.

Trước ý kiến của cổ đông đề nghị cần có giải pháp theo dõi giá cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), để đảm bảo giá giao dịch được ổn định và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

Ông Trần Thọ Thắng giải đáp: “Hiện tại HĐQT đã và đang thực hiện tốt việc theo dõi sự biến động giá cổ phiếu trên HOSE từ lúc niêm yết. Nhưng do cổ phiếu của Công ty niêm yết vào đúng lúc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá cổ phiếu đã bị giảm xuống dưới 10,000 đồng/cp, đây là yếu tố khách quan.”

Đồng thời, với ý kiến cổ đông đề xuất cần có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty tại địa bàn Thành phố Rạch Giá, huyện Phú Quốc, huyện Kiên Hải vì đây là những dự án đem lại tiềm năng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, ông Trần Thọ Thắng cho biết HĐQT sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này theo đúng tiến độ đề ra.

Khang Di

FILI