An Gia đặt kế hoạch lãi 410 tỷ đồng

An Gia đặt kế hoạch lãi 410 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ đầu tiên vào ngày 24/06 tới đây.Tại Đại hội, AGG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2,400 tỷ và lãi ròng 410 tỷ đồng.

Năm 2019: Tăng vốn lên 750 tỷ đồng

Trong năm 2019, An Gia đã 3 lần tiến hành tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ lên 750 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đạt 1,453 tỷ đồng, tăng 73% và tài sản đạt 5,398 tỷ đồng, tăng hơn 136% so với đầu năm.

Kết thúc năm 2019, An Gia đạt doanh số bán hàng 6,600 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm trước, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 2,760 sản phẩm, bao gồm 02 dự án mới triển khai là Signial (quận 7, TP HCM), The Sóng (Vũng Tàu) và hàng tồn kho ở các dự án cũ.

Doanh thu thuần năm 2019 của An Gia đạt 385 tỷ đồng, không có hoạt động bàn giao căn hộ trong năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 326 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) lần lượt đạt 31% và 8%.

Mục tiêu tăng trưởng 38% về lợi nhuận trong năm 2020

Năm 2020, An Gia đặt mục tiêu doanh thu 2,400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 410 tỷ đồng, tăng lần lượt 523% và 38% so với năm trước.

Căn cứ để An Gia đạt được mục tiêu kinh doanh 2020 dựa trên kế hoạch ra mắt các dự án như Westgate (Bình Chánh) và The Standard (Bình Dương), bên cạnh việc bàn giao River Panorama (quận 7).

Phương Châu

FILI