Doanh thu bằng 0, Cotecland báo lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong quý 1

Doanh thu bằng 0, Cotecland báo lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong quý 1

Cotecland cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty chưa có công trình mới nên không có doanh thu trong quý 1/2020.

Chưa thi công công trình mới do dịch Covid-19 nên CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland, HOSE: CLG) không phát sinh doanh thu và giá vốn trong quý 1/2020. Khoản lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong kỳ đến từ chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của CLG
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của CLG

Đến cuối quý 1/2020, CLG có tổng tài sản gần 525 tỷ đồng, hầu hết là tài sản ngắn hạn. CLG đang ghi nhận âm giá trị tài sản dài hạn hơn 300 triệu đồng (đầu năm ghi nhận dương 9.4 tỷ đồng). Chênh lệch giảm chủ yếu nằm ở khoản đầu từ tài chính dài hạn (giảm hơn 9 tỷ đồng).

Trong khi đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 44,7 tỷ đồng, giảm 36% so với hồi đầu năm.

Thuyết minh khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của CLG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của CLG

*Nhà đất COTEC và loạt ‘bê bối’ hậu kiểm toán 

Duy Na

FILI