SMC: Lãi ròng quý 1/2020 giảm 71% chủ yếu do chi phí tài chính tăng mạnh

SMC: Lãi ròng quý 1/2020 giảm 71% chủ yếu do chi phí tài chính tăng mạnh

Mới đây, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu giảm 17% đạt gần 3,448 tỷ đồng, song, lãi ròng vẫn giảm tới hơn 71% so với cùng kỳ năm trước về mức hơn 10 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của SMC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của SMC

Trong quý 1/2019, SMC ghi nhận doanh thu đạt gần 3,448 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng bán hàng giảm 6% và giá bán hàng hóa giảm mạnh. Tuy doanh thu sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán cũng giảm theo nên lợi nhuận gộp của Công ty tăng gần 18% đạt hơn 170 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của Công ty đạt 7.2 tỷ đồng tăng gần 57% so với cùng kỳ năm trước, do lãi suất tiền gửi tăng hơn 4 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí tài chính của Công ty tăng đột biến hơn 147% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 91.2 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng gần 8 tỷ đồng và trong kỳ SMC đã trích dự phòng đầu tư tài chính hơn 26.1 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại hơn 16.3 tỷ đồng.

Thuyết minh chi phí tài chính của SMC trong quý 1/2020. Nguồn: BCTC quý 1/2020 của SMC

Cùng với đó, chi phí bán hàng tăng 28% do Công ty bán nhanh hàng tồn kho, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng gần 5.6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40% nhưng không đủ bù đắp chi phí bán hàng và chi phí tài chính nên SMC ghi nhận lãi ròng giảm hơn 71% đạt 10.2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2020, tài sản của SMC ghi nhận ở mức 5,424 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 214 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm này tăng gần 9%, ghi nhận ở mức 4,074 tỷ đồng.

Tố Diệp

FILI