Sasco báo lãi ròng quý 1 thấp nhất trong 5 năm

Sasco báo lãi ròng quý 1 thấp nhất trong 5 năm

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, UPCoM: SAS) ghi nhận lãi ròng quý 1/2020 giảm 81% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 16 tỷ đồng. Đây là mức lãi thấp nhất mà Sasco có được kể từ quý 1/2015.

Với doanh thu thuần đạt hơn 523 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước và giá vốn hàng bán giảm 27%, chiếm hơn 289 tỷ đồng đã khiến biên lãi gộp của Sasco giảm từ 46% xuống còn 45%.

Hơn nữa, Sasco ghi nhận doanh thu tài chính chỉ còn gần 16 tỷ đồng, giảm 48% so với quý 1/2019 trong khi chi phí tài chính tăng 15%, chiếm gần 8 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Sasco lần lượt giảm 82% và 81% so với cùng kỳ năm 2019, còn hơn 17 tỷ đồng và gần 16 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của Sasco giảm đến 53% so với đầu năm, còn gần 77 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 4% so với đầu năm, còn gần 154 tỷ đồng nên tổng tài sản giảm nhẹ 3%, về mức hơn 2,265 tỷ đồng.

Sasco cũng ghi nhận nợ phải trả giảm 13% so với đầu năm, chiếm gần 663 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 20%, còn hơn 396 tỷ đồng trong khi dư nợ vay ngắn hạn tăng 74%, lên mức gần 99 tỷ đồng.

So với đầu năm 2020, giá cổ phiếu Sasco đã giảm hơn 15%, về mức 26,200 đồng/cp (chốt phiên 17/04), khối lượng giao dịch bình quân gần 10,500 đồng/cp.

Khang Di

FILI