Kho vận Petec giao dịch lần đầu trên UPCoM vào ngày 10/04, giá tham chiếu 3,000 đồng/cp

Kho vận Petec giao dịch lần đầu trên UPCoM vào ngày 10/04, giá tham chiếu 3,000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo CTCP Kho Vận Petec (UPCoM: PLO) sẽ giao dịch lần đầu trên sàn UPCoM vào ngày 10/04/2020 với giá tham chiếu 3,000 đồng/cp.

Cụ thể, PLO đăng ký giao dịch trên UPCoM hơn 7 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương với tổng giá trị gần 72 tỷ đồng.

Được biết, PLO là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, được thành lập vào tháng 4/2007. Ngành nghề kinh doanh chính của PLO là bán buôn, bán lẻ xăng dầu, cho thuê kho và phụ trợ kho.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty chỉ thực hiện đúng 1 lần phát hành, tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên gần 72 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác.

Tính đến ngày 31/10/2019, cổ đông lớn nhất của PLO là Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UPCoM: PEG) với khối lượng nắm giữ hơn 2 triệu cp PLO, tương đương với tỷ lệ 28%. Cổ đông lớn thứ 2 là CTCP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu (Petec Land) khi nắm giữ 11% vốn tại PLO.

Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 31/12/2019
Nguồn: Bản cáo bạch của PLO

Về kết quả kinh doanh năm 2018 (niên độ 01/04/2018 – 31/03/2019), PLO ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 118 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu đến từ dịch vụ cho thuê kho và bán buôn xăng dầu. Đồng thời, lãi sau thuế năm 2018 của PLO ghi nhận đạt hơn 1 tỷ đồng trong khi năm 2017 ghi nhận lỗ gần 5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, PLO ước doanh thu đạt 82.5 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 1.05 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu niên độ 2019, PLO đã thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020 (niên độ 01/04/2020 – 31/03/2021), PLO lên kế hoạch doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2019 vã lãi sau thuế dường như chỉ nhích nhẹ không đáng kể, đạt 1.2 tỷ đồng.

Minh Hồng

FILI