Cổ phiếu SPP bị hủy niêm yết

Cổ phiếu SPP bị hủy niêm yết

Hơn 25 triệu cp SPP của CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn (HNX: SPP) sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 22/05/2020.

Theo HNX, SPP bị hủy niêm yết do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt qua số vốn điều lệ thực góp tại BCTC kiểm toán năm 2019.

Năm 2019, doanh thu của Công ty giảm hơn 77% so với năm trước, chỉ đạt gần 256 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế hơn 720 tỷ đồng. Cuối tháng 11/2019, Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định mở thủ tục phá sản đối với SPP. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục phá sản.

Theo giải trình của Công ty, trong năm 2019, Công ty dự kiến thực hiện dự án nhà máy Saplastic tại Long An với tổng đầu tư 1,200 tỷ đồng. Nhưng do không tiếp cận được với nguồn vốn tại BIDV và nhà đầu tư Nhật Bản Mitsui từ chối góp vốn. Thêm vào đó là áp lực giảm tỷ lệ vốn đang vay tại BIDV dẫn đến Công ty không có đủ tài chính để sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.

Hiện chưa rõ diễn biến quá trình phá sản và các chủ nợ sẽ thu về được bao nhiêu nợ. Tại thời điểm lập BCTC quý 1/2020, SPP vẫn ghi nhận các khoản vay ngắn hạn gần như giống so với đầu năm, thậm chí còn còn tăng nhẹ.

Quý 1/2020, Công ty báo lỗ gần 10 tỷ đồng trong khi không phát sinh doanh thu.

Tình hình nợ vay ngắn hạn của SPP tính đến ngày 31/03/2020
Nguồn: Báo cáo thuyết minh quý 1/2020 của SPP

Tố Diệp

FILI