PGS mua lại một công ty chỉ với giá 1,000 đồng

PGS mua lại một công ty chỉ với giá 1,000 đồng

HĐQT CTCP Kinh doanh khí miền Nam (HNX: PGS) đã thông qua phương án mua lại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas từ chủ sở hữu là ông Huỳnh Đỗ Thanh Khiết với giá 1,000 đồng.

PGS cho biết sẽ tăng vốn điều lệ Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas từ 100 triệu đồng lên 160 tỷ đồng theo hình thức góp vốn bằng tài sản của chi nhánh miền Đông và VT- Gas và /hoặc tiền mặt.

Đồng thời VT - Gas sẽ được bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản vào ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty.

HĐQT PGS quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc PGS kiêm giữ chức Chủ tịch VT - Gas và bà Nguyễn Thị Thanh – Phó phòng kế hoạch PGS làm kiểm soát viên VT - Gas.

Được biết, VT - Gas mới được thành lập vào ngày 21/02/2020, tức Công ty được PGS mua lại chỉ sau 2 tuần hoạt động.

Về kết quả kinh doanh năm 2019 của PGS, Công ty đạt tổng doanh thu hơn 6,385 tỷ đồng, thực hiện 97% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 93 tỷ đồng, thực hiện 90% kế hoạch. Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch năm là do giá dầu thô và giá CP thực tế thấp hơn so với đơn giá xây dựng kế hoạch.

Năm 2020, HĐQT của PGS đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu đạt hơn 6,179 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, giảm hơn 30%.

Khang Di

FILI