Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài

Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài

Công ty TNHH Chứng khoán Mirea Asset (Việt Nam) vừa công bố đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư vào ngày 28/02/2020.

Như vậy, Mirae Asset đã phát hành xong 500 trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2019. Tổng mệnh giá đạt mức 500 tỷ đồng (1 tỷ đồng/1 trái phiếu).

Lượng trái phiếu này thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất danh nghĩa kỳ hạn trả lãi cũng như lãi suất phát hành thực tế là 8%/năm.

2 trái chủ tại đợt phát hành lần này đều là các tổ chức nước ngoài.

Nguồn: Mirea Asset

* Năm 2020, Mirae Asset đẩy mạnh IB và tự doanh, chú trọng vào trái phiếu

Duy Na

FILI