KOS muốn thoái sạch vốn khỏi công ty liên kết

KOS muốn thoái sạch vốn khỏi công ty liên kết

CTCP KOSY (HOSE: KOS) dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp của Công ty tại CTCP Hồng Việt trong quý 2/2020.

Cụ thể, KOS sẽ chuyển nhượng 13.35 triệu cp với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương đương giá trị 133.5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 39.7% vốn điều lệ thực góp của CTCP Hồng Việt.

Nếu chuyển nhượng thành công, CTCP Hồng Việt sẽ không còn là công ty liên kết của KOS.

Được biết, CTCP Hồng Việt được thành lập vào năm 2016, có vốn điều lệ đăng ký là 400 tỷ đồng, trong đó vốn thực góp là 336 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Hồng Việt là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ và kinh doanh bất động sản.

Về hoạt động kinh doanh, KOS ghi nhận doanh thu thuần lũy kế năm 2019 đạt gần 1,062 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tuy nhiên, lãi ròng của KOS đạt 28 tỷ đồng, giảm 38% so với năm trước, chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng 72% và chi phí quản lý doanh nghiệp cao gấp 2.15 lần năm 2018, lần lượt chiếm 11 tỷ đồng và gần 34 tỷ đồng.

Khang Di

FILI