Cổ phiếu TCR bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu TCR bị đưa vào diện cảnh báo

Theo thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), cổ phiếu TCR của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/03.

Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu TCR sẽ bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 26/03/2020, do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là 8.13 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 của TCR là 131.29 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu TCR đã bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/04/2019 do Công ty lỗ ròng hơn 114 tỷ đồng trong năm 2018 và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 là hơn 139 tỷ đồng.

Cuối phiên giao dịch 25/03/2020, thị giá cổ phiếu TCR là 2,610 đồng/cp, tăng gần 10% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI