ACB sẽ bán hơn 6 triệu cp quỹ cho Công đoàn để làm ESOP

ACB sẽ bán hơn 6 triệu cp quỹ cho Công đoàn để làm ESOP

Ngày 02/03/2020, HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đã phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ, phân phối cho Công đoàn để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên (ESOP).

Cụ thể, trong quý 1/2020, ACB sẽ bán toàn bộ 6.22 triệu cp quỹ với giá 16,072 đồng/cp cho Công đoàn ACB. Đồng thời, Công đoàn ACB sẽ phải chi ra gần 100 tỷ đồng trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB.

Sau đó, Công đoàn ACB sẽ phân phối cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên ACB thành nhiều đợt. Trong đó đợt 1, Công đoàn sẽ phân phối 2 triệu cp quỹ vào quý 1/2020.

Phương thức giao dịch được thực hiện là chuyển quyển sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

ACB cho biết, 100 tỷ đồng thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng đển tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Kết thúc phiên 02/03/2020, giá cổ phiếu ACB đóng cửa tại mức 25,200 đồng/cp, tăng 11.75% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI