Khoáng sản Viglacera đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 giảm gần 50%

Khoáng sản Viglacera đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 giảm gần 50%

CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) đặt chỉ tiêu trong năm 2020, doanh thu đạt 100 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với năm trước.

Theo báo cáo thường niên 2019, sang năm 2020, VIM đặt ra chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều đạt 97,670 tấn. Doanh thu đạt 100 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng giảm gần 50%.

Trong năm, Công ty định hướng phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, bóc đất XDCB mỏ, mở rộng hiện trường khai thác. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp về sử dụng lao động để giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của VIM
Nguồn: Báo cáo thường niên của VIM

Năm 2019, Công ty mang về hơn 110 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 17% đạt gần 7.9 tỷ đồng. Như vậy trong năm này, VIM đã hoàn thành gần 117% chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất, 103% chỉ tiêu về doanh thu và 105% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đặt ra đầu năm.

Hiện nay, giá cổ phiếu của VIM đang nằm ở mức 24,000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 2,000 cp/phiên trong một năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu của VIM trong một năm trở lại đây

Tố Diệp

FILI