[Infographic] Chuyển động quỹ đầu tư năm 2019

[Infographic] Chuyển động quỹ đầu tư năm 2019

Bức tranh dưới đây sẽ giúp độc giả biết được có bao nhiêu quỹ đầu tư giao dịch khối lượng khủng với 2 triệu cổ phiếu trở lên, và những quỹ đầu tư nào đăng ký mãi nhưng không thực hiện được trong năm 2019!

Khang Di

FILI