Công bố thông tin không đúng hạn, Lilama bị phạt 60 triệu

Công bố thông tin không đúng hạn, Lilama bị phạt 60 triệu

Ngày 19/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM).

Theo đó, LLM bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, LLM công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 hợp nhất đã được kiểm toán, BCTC quý 4 năm 2017 riêng và hợp nhất; BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2018 hợp nhất; Báo cáo thường niên 2018, BCTC quý 1 năm 2019 hợp nhất, BCTC quý 2 năm 2019 riêng và hợp nhất.

Khang Di

FILI