NT2: Lãi ròng 2019 tiếp tục sụt giảm, thiết lập mức kỷ lục thấp mới

NT2: Lãi ròng 2019 tiếp tục sụt giảm, thiết lập mức kỷ lục thấp mới

Năm 2019, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) vượt kế hoạch ở cả 3 chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, lãi ròng của Công ty tiếp tục sụt giảm nhẹ về 759 tỷ đồng.

* NT2: Lãi ròng 2018 đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của NT2
Đvt: Tỷ đồng

Trong quý 4/2019, NT2 mang về hơn 1,893 tỷ đồng doanh thu thuần (chủ yếu là doanh thu bán điện) và 211 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 6% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, trong quý Công ty cũng đã tiết giảm được giá vốn hàng bán, qua đó lợi nhuận gộp của Công ty đạt 294 tỷ đồng, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Kết năm 2019, NT2 ghi nhận 7,654 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm nhẹ 16 tỷ đồng so với năm trước, đồng thời hoàn thành 102% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 800 tỷ đồng và 759 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Tuy nhiên cả 2 chỉ tiêu này đều vượt nhẹ 2% kế hoạch cả năm.

Với mức lãi ròng 759 tỷ đồng, NT2 tiếp tục thiết lập mức lãi ròng thấp nhất trong 6 năm qua (kể từ 2014).

Lãi ròng NT2 liên tiếp sụt giảm qua các năm. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Cuối năm 2019, NT2 đạt 7,564 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 15% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 44% từ 2,418 tỷ đồng xuống còn 1,355 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 50% xuống còn 1,416 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 cũng đã giảm đáng kể 34% còn 3,432 tỷ đồng.

Như Xuân 

FILI