Một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị xử phạt

Một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị xử phạt

Ngày 13/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank.

Đơn vị này đã có hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Do đó, Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank bị phạt 60 triệu đồng theo quy định.

*[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 1/2020 cần nhớ

Duy Na

FILI