Lãi ròng Vicostone tăng gần 26% trong năm 2019, phải thu các bên liên quan tăng mạnh

Lãi ròng Vicostone tăng gần 26% trong năm 2019, phải thu các bên liên quan tăng mạnh

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố BCTC quý 4/2019 với lãi sau thuế năm 2019 đạt hơn 1,410 tỷ đồng, tăng 26% so với năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của VCS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2019 của VCS

Quý 4/2019, VCS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,564 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ nhờ vào doanh thu thành phẩm tăng 22% và doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng tăng 5%. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 18% so cùng kỳ, đạt gần 532 tỷ đồng.

Song song đó, chi phí bán hàng quý 4/2019 của VCS đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 51% và chi phí lãi vay tăng mạnh 175% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 22 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2019, VCS ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 389 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Công ty giải trình nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán hàng trong quý 4 tăng.

Cả năm 2019, Vicostone ghi nhận tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt hơn 5,590 tỷ đồng và 1,410 tỷ đồng. Với kết quả trên, VCS đã hoàn thành được 105% kế hoạch doanh thu và 106% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 31/12/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của Vicostone đạt hơn 1,915 tỷ đồng, tăng 53% so với con số đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 1,891 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 4/2019 của VCS

Đặc biệt, khoản phải thu các bên liên quan tăng 64%, ghi nhận gần 1,033 tỷ đồng. Khoản phải thu lớn nhất của VCS là phải thu tiền bán hàng Công ty TNHH Stylenquaza (Công ty liên kết của công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A) hơn 539 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu về bán vật tư, thành phẩm CTCP Chế tác đá Việt Nam gần 291 tỷ đồng và gần 120 tỷ đồng phải thu CTCP Công nghiệp Trần long.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Vicostone đạt gần 5,584 tỷ đồng, tăng 27% so với con số đầu năm.  

Hiện tại, giá cổ phiếu VCS đang giao dịch quanh mức 65,900 đồng/cp (20/01/2020), tăng hơn 12% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân 237,206 cp/phiên. Giá cổ phiếu VCS đóng cửa cao nhất vào phiên 02/10/2019 tại mức giá 108,500 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VCS từ đầu năm 2019 đến nay

Tiên Tiên

FILI