KienLongBank chào bán 176.4 triệu cp STB để thu hồi nợ 

KienLongBank chào bán 176.4 triệu cp STB để thu hồi nợ 

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank, KLB) vừa có thông báo chào bán tài sản đảm bảo là gần 176.4 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Sòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB).

Cụ thể, nhằm mục đích thu hồi nợ, KLB chào bán gần 176.4 triệu cp STB. Số cổ phần được chào bán là cổ phần phổ thông với mệnh giá 10,000 đồng/cp, sẽ được KLB chào với giá khởi điểm 24,000 đồng/cp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là gần 1,764 tỷ đồng.

Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đủ điều kiện đều có thể đăng ký tham gia từ ngày 21/01-15/02/2020.

Hàn Đông

FILI