Eximbank đề ra chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đạt 2,400 tỷ đồng

Eximbank đề ra chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đạt 2,400 tỷ đồng

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa ban hành Nghị quyết giao Ban điều hành dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt 2,400 tỷ đồng.

Cụ thể, Eximbank đề ra kế hoạch tổng tài sản trong năm 2020 đạt 190,000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 161,000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng là 127,345 tỷ đồng.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và trước trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2,400 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1.8%.

Trước đó, sau nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không thành công, Eximbank thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 05/03/2020.

Eximbank cũng cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12/2019. Nội dung chính của cuộc họp này là bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020). Đồng thời, Eximbank cũng sẽ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số nội dung khác mà hai lần tổ chức ĐHĐCĐ 2019 bất thành trước đó chưa thể thông qua.

Thành viên rời đi là đại diện cổ đông Sumitomo. Ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Hàn Đông

FILI