7.7 triệu cp Giầy Thụy Khuê sắp lên sàn UPCoM

7.7 triệu cp Giầy Thụy Khuê sắp lên sàn UPCoM

Ngày 30/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông qua quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Giầy Thụy Khuê với mã GTK.

Chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang CTCP từ ngày 01/10/2015, GTK có quy mô vốn điều lệ thực góp là 77 tỷ đồng; với mệnh giá 10,000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký giao dịch tương ứng 7.7 triệu cp.

Tình hình kinh doanh của GTK 2017 - 9 tháng 2019.
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: GTK

Về tình hình kinh doanh, năm 2018 các chỉ số trọng yếu của Công ty như tổng tài sản, doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế đều thấp hơn 2017. Trong đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế là 2 chỉ số giảm khá mạnh. Cụ thể, năm 2018 GTK mang về gần 24 tỷ đồng doanh thu thuần và 265 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28% và 33% so với năm 2017. GTK cho biết nguyên nhân của sự sụt giảm này là do thị trường xuất khẩu của Công ty đang bị thu hẹp lại do cạnh tranh gay gắt, đồng thời những chi phí khác như điện, nước, chi phí xuất khẩu, chi phí sản xuất đều tăng, ngoài ra hàng tồn kho của Công ty cũng cao hơn so với 2017.

9 tháng đầu năm 2019, GTK mang về gần 19 tỷ đồng doanh thu thuần và 129 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 15% và 222% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thực hiện được 73% và 45% kế hoạch cả năm.

Năm 2020, GTK đặt mục tiêu 28 tỷ đồng doanh thu thuần và 294 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 8% và 4% so với kế hoạch đặt ra năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020
Đvt: Đồng
Nguồn: GTK

Về cơ cấu cổ đông, tại ngày 28/10/2019, GTK có 5 cổ đông lớn, chiếm hơn 95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cơ cấu cổ đông GTK tại ngày 28/10/2019
Nguồn: GTK

Ngày 08/01/2019, toàn bộ cổ phiếu GTK sẽ chào sàn UPCoM với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 12,000 đồng/cp.

Như Xuân 

FILI