UIC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

UIC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cp) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Với khối lượng 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến UIC sẽ chi khoảng 16 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Được biết, ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức là ngày 30/12/2019 và sẽ chi trả cổ tức vào ngày 13/01/2020.

Danh sách các đợt chi trả cổ tức trước đó

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, UIC ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế đạt 2,031 tỷ đồng và hơn 55 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 79% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lãi trước thuế. 

Một số chỉ tiêu tài chính của UIC qua 4 quý gần đây
Triệu đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI