Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống TCTD đạt 27.34%

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống TCTD đạt 27.34%

Theo số liệu công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 30/09/2019, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt hơn 12 triệu tỷ đồng tài sản có, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trên 12% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đạt 27.34%.

Cát Lam

Design: Tuấn Trần

FILI