­TMG trả cổ tức tiền mặt năm 2018 tỷ lệ 70%

­TMG trả cổ tức tiền mặt năm 2018 tỷ lệ 70%

HĐQT CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCoM: TMG) thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 70% chia làm 2 đợt.

Trong đó, TMG đã chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 là 15% (1,500 đồng/cp).

Sắp tới, TMG sẽ thực hiện đợt chi trả cổ tức thứ 2 của năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 55% (5,500 đồng/cp) cho cổ đông.

Với khối lượng 18 triệu cp đang lưu hành, TMG dự kiến sẽ chi 99 tỷ đồng cho đợt 2 này để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 17/12/2019 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thanh toán cổ tức vào ngày 26/12/2019.

Các đợt chi trả cổ tức trước đó

Về tình hình hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính quý 3/2019 của TMG ghi nhận doanh thu và lãi ròng đạt hơn 190 tỷ đồng và gần 23 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 4% và 134% so với cùng kỳ. Giải trình cho việc lãi ròng tăng đột biến, TMG cho rằng sản lượng tiêu thụ tăng cộng thêm giá bán kim loại giảm dẫn đến nguyên liệu chính mua ngoài giảm. Mặt khác TMG đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất trong kỳ.

Một số chỉ tiêu tài chính của TMG qua 4 quý gần đây
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI