PNJ phát hành được gần 98% trong số 2.6 triệu cp ESOP

PNJ phát hành được gần 98% trong số 2.6 triệu cp ESOP

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) đã có thông báo phát hành xong gần 2.6 triệu cp cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2019.

Cụ thể, số cổ phần đã được phân phối và nộp tiền mua đạt 2.57 triệu cp, tương đương 68 tỷ đồng.

So với số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 2.63 triệu cp, PNJ còn gần 53 ngàn cp chưa chào bán hết. Số cổ phần này sẽ được phân phối cho cán bộ nhân viên (theo danh sách đính kèm của PNJ) với giá phát hành 20,000 đồng/cp. Thời gian để thực hiện mua cổ phần từ ngày 11 - 14/12/2019.

Được biết, chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP được PNJ thông qua trong ĐHĐCĐ thường niêm năm 2019 nhằm ghi nhận đóng góp của các lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Công ty.

Trong đó, 2.63 triệu cp được chia thành 2 phần gồm 2.23 triệu cp cho thành viên HĐQT, Ban điều hành và lãnh đạo chủ chốt, 400 ngàn cp cho ông Robert Alan Willett - Thành viên HĐQT độc lập của PNJ.

Số cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 12 tháng, 70% số lượng bị hạn chế trong vòng 24 tháng và 40% số lượng bị hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Riêng số cổ phần của ông Robert Alan Willett, 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần của PNJ đạt 11,679 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, thực hiện 64% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,021 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và thực hiện 69% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận của PNJ cũng có chuyển biến tích cực, đạt 21% tăng 2 điểm % so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu đang giao dịch quanh mức giá 84,000 đồng/cp (tính đến 10h45 ngày 12/12/2019), tăng hơn 27% so với thời điểm đầu năm 2019. Khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu đạt 424,705 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ một năm trở lại

Như Xuân

FILI