PGV: Thủy điện Thượng Kon Tum dự kiến phát điện trong quý 1/2020

PGV: Thủy điện Thượng Kon Tum dự kiến phát điện trong quý 1/2020

Theo thông tin từ phía Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, HOSE: PGV), sản lượng điện thực hiện tháng 11/2019 của Công ty là gần 2.89 tỷ kWh, lũy kế năm 2019 là 31.47 tỷ kWh, đạt xấp xỉ 88% kế hoạch cả năm nay và tăng 4.4% so với cùng kỳ 2018.

Trong tháng 11 vừa qua, các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 vận hành ổn định. Trong khi đó, các nhà máy điện khí tiếp tục huy động thấp do thiếu khí (trung bình khoảng 40 triệu kWh/ngày) và phải huy động dầu khoảng 29.2 triệu kWh. Các nhà máy nhiệt điện than huy động cao theo nhu cầu của hệ thống. Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về.

Phía PGV cho biết đang tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch để sang năm 2020 có thể hoàn thành các mốc tiến độ tích nước hồ chứa vào tháng 1 và đưa vào vận hành phát điện trong quý 1.

Đối với tháng 12/2019, PGV dự kiến sản lượng điện sản xuất vào khoảng 3.27 tỷ kWh, trong đó các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo tích nước cho mùa khô 2020.

Phía doanh nghiệp cho biết sẽ hoàn thành đại tu tổ máy GT11, Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và đảm bảo cung ứng than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời, PGV sẽ tập trung ổn định sản xuất, an ninh trật tự các nhà máy, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong các đợt cao điểm lễ tết sắp tới.

Nhằm kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, PGV đang tiếp tục tìm kiếm đối tác có năng lực và nhu cầu trong việc tiêu thụ tro, xỉ từ các nhà máy với khối lượng lớn và lâu dài, nhất là đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. PGV cho biết sẽ phấn đấu từ cuối năm 2019 trở đi, tối thiểu 50% lượng tro, xỉ phát sinh được tiêu thụ ổn định.

Về Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, PGV dự kiến tiếp tục công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Thừa Vân

FILI