PC1 sáp nhập công ty con PCC1 - Hà Nội vào PCC1 - Mỹ Đình

PC1 sáp nhập công ty con PCC1 - Hà Nội vào PCC1 - Mỹ Đình

Đây đều là 2 đơn vị thuộc sở hữu 100% bởi CTCP Xây lắp Điện 1 (HOSE: PC1).

Ngày 02/12/2019, HĐQT PC1 đã thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I - Hà Nội (PCC1 - Hà Nội) vào Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình (PCC1 - Mỹ Đình). Thời gian dự kiến hoàn thành việc sáp nhập là trước ngày 31/03/2020.

Cả 2 đơn vị kể trên đều là công ty con do PC1 sở hữu 100%, tính đến ngày 30/09/2019. PC1 ghi nhận giá gốc đầu tư vào PCC1 - Hà Nội là 5 tỷ đồng và đối với PCC1 - Mỹ Đình là 10 tỷ đồng.

Năm 2018, PCC1 - Hà Nội ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt gần 70.5 tỷ đồng và hơn 1.5 tỷ đồng. Trong khi đó, PCC1 - Mỹ Đình đạt gần 152 tỷ đồng doanh thu và 2.25 tỷ đồng lãi sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 chốt phiên 03/12 ở mức 17,650 đồng/cp, tăng 0.86% so với giá tham chiếu.

Thừa Vân

FILI