SCB: Bí ẩn con số lãi thuần từ hoạt động khác

SCB: Bí ẩn con số lãi thuần từ hoạt động khác

9 tháng đầu năm 2019, mặc dù thu nhập lãi thuần giảm mạnh 56%, song nhờ lãi thuần từ hoạt động khác cao gấp 6 lần cùng kỳ, đạt hơn 3,091 tỷ đồng đã giúp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) báo lãi trước thuế đạt gần 257 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của SCB không đến từ hoạt động tín dụng. Mà thay vào đó là khoản thu nhập ngoài lãi.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đã giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ, còn chỉ còn đạt gần 1,520 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ có lãi tăng 28% và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng 33%, lần lượt đạt hơn 1,133 tỷ đồng và hơn 419 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động khác đã mang về cho SCB khoản lãi cao gấp 6 lần cùng kỳ, đạt hơn 3,091 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động khác riêng quý 3/2019 đạt gần 2,291 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, nhờ có lãi thuần từ hoạt động khác tăng khủng, nên mặc dù hoạt động ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi sụt giảm 55% và 34%, SCB vẫn có được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 31%, đạt 3,601 tỷ đồng.

Với trích lập dự phòng rủi ro chiếm hơn 3,344 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, SCB ghi nhận lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 257 tỷ đồng và 209 tỷ đồng, tăng 21% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý 3, với  việc trích lập gần 3,051 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp 5 lần cùng kỳ, SCB có lãi trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 13% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của SCB đạt gần 552,548 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm chủ yếu là nhờ cho vay khách hàng tăng 7% (đạt gần 324,371 tỷ đồng). Trong đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng tăng 29% so với hồi đầu năm, chiếm gần 3,225 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng 14% (đạt gần 55,091 tỷ đồng).

Về các nguồn vốn huy động, SCB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 426,257 tỷ đồng, tăng 11%; cùng với phát hành giấy tờ có giá tăng 20% so với hồi đầu năm, đạt gần 40,174 tỷ đồng. Mặt khác, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 4% so với đầu năm, đạt hơn 53,583 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2019, SCB nắm giữ gần 28,129 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dự phòng trái phiếu chiếm hơn 7,708 tỷ đồng, tăng  60% so với đầu kỳ.

Cuối quý 3, tổng nợ xấu của SCB tăng 17% so với hồi đầu năm. Vì thế, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0.42% lên mức 0.46%.

Khang Di

FILI