Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của LMH

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của LMH

Bà Nguyễn Thị Vui Mừng vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH) sau khi mua thành công 95,000 cp LMH vào ngày 22/11/2019.

Sau khi mua thành công 95,000 cp LMH, bà Mừng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ 4.98% (gần 1.3 triệu cp) lên 5.35% (gần 1.4 triệu cp).

Với mức giá 12,600 đồng/cp (22/11/2019), ước tính bà Mừng đã chi gần 1.2 tỷ đồng cho giao dịch.

Một số chỉ tiêu tài chính của LMH 4 quý gần đây

Hiện tại, giá cổ phiếu LMH đang giao dịch quanh mức 12,550 đồng/cp (28/11/2019), tăng gần 38% từ đầu năm với khối lượng giao dịch bình quân 298,374 cp/ngày.

Tiên Tiên

FILI