KHW liên tục lỡ hẹn thanh toán cổ tức năm 2018

KHW liên tục lỡ hẹn thanh toán cổ tức năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo tạm dừng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UpCOM: KHW). Đáng nói khi trước đó việc thanh toán này đã được dời một lần từ ngày 18/10/2019 về ngày 18/11/2019.

Như vậy, việc thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của KHW tiếp tục bị gián đoạn.

Theo thông báo ngày 27/09 trước đó, phía KHW dự kiến trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng), thanh toán vào ngày 18/10/2019.

Tuy nhiên đến ngày 16/10, cổ đông của KHW nhận được thông báo hoãn ngày thanh toán đến 18/11/2019. Lý do được đưa ra là chờ ý kiến của chủ sở hữu cổ đông nhà nước về việc thanh toán cổ tức của phần vốn nhà nước đã thoái vốn năm 2018.

Cổ đông Công ty này tiếp tục hụt hẫng khi vừa qua, KHW lại có thông báo tạm dừng việc chi trả cổ tức kể trên và chưa có thời gian hẹn thanh toán mới.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2018, doanh thu của Công ty này đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Lãi ròng theo đó cũng tăng 20% lên mức 35 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của đơn vị này đạt hơn 268 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận ở mức hơn 30 tỷ đồng, tăng 13%.

Được biết, KHW đã chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%. Với năm 2017, Công ty này thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền chia thành 2 đợt, tổng tỷ lệ là 10.26%. Cho năm 2019, ĐHĐCĐ của Công ty thống nhất chi trả cổ tức với tỷ lệ 8.2%.

Duy Na

FILI