ACB điều chỉnh room ngoại trở lại 30%

ACB điều chỉnh room ngoại trở lại 30%

Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) tăng từ 29.71% lên 30%.

Kể từ ngày 30/08/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán ACB từ 29.71% lên 30%.

Ngày 06/08/2019, ACB cũng vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ gần 12,886 tỷ đồng lên hơn 16,627 tỷ đồng thông qua phương thức trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu phổ thông được nhận 3 cổ phiếu mới).

Trước đó 1 ngày (05/08), VSD đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB từ 30% xuống 29.71%.

Nhằm mục đích đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB, từ ngày 20-21/08/2019, 2 quỹ ngoại là First Burns Investments Limited và Asia Reach Investments Limited đã lần lượt bán ra 513,277 cp và 1.3 triệu cp ACB. Qua đó, 2 quỹ này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại ACB xuống còn 5.52% và 4.34%.

Khang Di

FILI