Ảnh hưởng của giá dầu và trích quỹ dọn mỏ, GAS báo lãi quý 2 giảm 4%

Ảnh hưởng của giá dầu và trích quỹ dọn mỏ, GAS báo lãi quý 2 giảm 4%

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với lãi ròng giảm 4% so cùng kỳ, do ảnh hưởng của giá dầu và trích quỹ dọn mỏ.

Kết quả kinh doanh của GAS trong quý 2/2019

Doanh thu thuần quý 2/2019 của GAS tăng nhẹ 2% khi đạt 20,353 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn ghi nhận mức tăng cao hơn với 4% khi chiếm 15,914 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp giảm 7%, về mức 4,439 tỷ đồng; tương ứng tỷ suất lãi gộp biên giảm từ mức 23.8% của cùng kỳ về 21.8% trong kỳ này.

Mặc dù trong kỳ GAS tiết giảm khá nhiều chi phí nhưng sau cùng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 4%, về mức 3,008 tỷ đồng. EPS ở mức 1,531 đồng.

Theo giải trình của GAS, lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 giảm do giá dầu bình quân quý 2/2019 là 68.82 USD/thùng, giảm 7% so với mức 74.39 triệu USD/thùng của quý 2/2018. Thêm vào đó, từ quý 2/2019, GAS trích quỹ thu dọn mỏ với 390 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ quý 1/2019 lãi khả quan nên lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của GAS vẫn tăng 6% khi đạt 6,037 tỷ đồng.

Thái Hương

Fili