CII “mở màn” năm 2019 bằng con số lỗ 5.5 tỷ đồng

CII “mở màn” năm 2019 bằng con số lỗ 5.5 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh đầu năm của CII tiếp tục “buồn rười rượi” khi chẳng những thấp hơn cùng kỳ mà còn phải báo lỗ 5.5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2019. Theo đó, doanh thu thuần giảm gần 16%, chỉ đạt gần 573 tỷ đồng. Mặc dù có thêm 111 tỷ đồng từ xây dựng theo hợp đồng BT, nhưng doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh 68%, ghi nhận 109 tỷ đồng nên không kéo nổi doanh thu tăng trưởng. Giá vốn hàng bán giảm 22%, dẫn đến lãi gộp tăng nhẹ 3% lên gần 170 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Đối với mảng tài chính, doanh thu giảm nhẹ 4%, về 135 tỷ đồng. Công ty không có nguồn thu từ lãi chậm thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn và lợi nhuận từ các dự án hợp tác đầu tư như cùng kỳ. Ngược lại, lãi tiền gửi và tiền cho vay cao gấp đôi quý 1/2018.

Trong kỳ, Công ty có phát sinh khoản lỗ gần 32 triệu đồng từ thoái vốn công ty con và gia tăng chi phí lãi vay nên chi phí tài chính tăng 17%, ghi nhận 158 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 2 tỷ đồng.

Đối với các chi phí còn lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận gần 9 tỷ đồng và 114 tỷ đồng.

Kết quả trong quý 1/2019, CII buộc phải báo lỗ hơn 5.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2.2 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/03/2019, nợ phải trả của CII đã gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu, ghi nhận gần 16,053 tỷ đồng.

Theo giải trình của CII, mặc dù Công ty đã hoàn tất một số công đoạn trọng yếu trong quý 1/2019 nhưng theo chuẩn mực kế toán vẫn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Do đó, việc hạch toán sẽ được thực hiện trong quý 2/2019. Theo ước tính của CII, lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 vào khoảng 500 tỷ đồng, tương ứng thực hiện được 54% kế hoạch.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra vào sáng ngày 18/04/2019, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình có nói rằng, từ thời điểm diễn ra Đại hội đến tháng 7 sẽ rất khó khăn, sau tháng 7 sẽ thu rất nhiều tiền về” nhưng không tiện nói nguồn thu từ đâu.

Tính từ đầu năm đến nay (01/01 – 26/04/2019), cổ phiếu CII đã giảm gần 13% thị giá, kết phiên ngày 26/04 dừng tại 22,900 đồng/cp.

Nguyên Ngọc

FILI