Có gì trong nước mắm truyền thống và 'nước mắm công nghiệp'?

Có gì trong nước mắm truyền thống và 'nước mắm công nghiệp'?

Nước mắm truyền thống được làm từ cá và muối, ủ chượp trong 6-12 tháng, còn 'nước mắm công nghiệp' với thành phần muối, nước, cốt mắm, chất tạo ngọt... Do đó quản lý theo một tiêu chuẩn chung là không hợp lý.

Đồ họa: Vĩ Cường

Tuổi Trẻ