Vừa tăng vốn tại Cảng Phước Long, Gemadept lại thế chấp, bảo lãnh cho việc vay vốn của Gemalink

Vừa tăng vốn tại Cảng Phước Long, Gemadept lại thế chấp, bảo lãnh cho việc vay vốn của Gemalink

Ngày 30/01/2019, HĐQT CTCP Gemadept (HOSE: GMD) đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Phước Long (100% vốn Gemadept) và thế chấp, bảo lãnh cho việc vay vốn của CTCP Cảng Cái Mép (Gemalink).

Theo đó, Gemadept góp thêm 100 tỷ đồng nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Cảng Phước Long. Nâng vốn điều lệ của Công ty này lên 300 tỷ đồng.

Đồng thời, Gemadept thế chấp phần vốn góp tại Gemalink để đảm bảo cho khoản vay của Gemalink tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM liên quan đến việc vay vốn đầu tư Dự án Cảng Cái Mép giai đoạn 1.

Ngoài ra, Gemadept cũng bảo lãnh đối với các nghĩa vụ trả nợ của Gemalink tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM (và các tổ chức tín dụng khác được Vietcombank chi nhánh TP.HCM thu xếp đồng tài trợ) liên quan đến việc vay vốn đầu tư Dự án Cảng Cái Mép giai đoạn 1. Giá trị bảo lãnh bằng tỷ lệ góp vốn của Gemadept và các công ty con, công ty liên kết của Gemadept tại Gemalink nhân với tổng giá trị nghĩa vụ nợ phát sinh cho dự án tại mọi thời điểm.


Tài liệu đính kèm:
20190201_20190201 - GMD - CBTT tang von dieu le tai Cang Phuoc Long.PDF

Ái Minh

FILI