Trường Hải sẽ phát hành hơn 30 triệu cp giá 128,500 đồng/cp cho Jardine Cycle & Carriage

Trường Hải sẽ phát hành hơn 30 triệu cp giá 128,500 đồng/cp cho Jardine Cycle & Carriage

HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, THA) vừa thống nhất sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành hơn 30.3 triệu cp, tương ứng 1.82% lượng cổ phiếu đang lưu hành (1.66 tỷ cổ phiếu).

Theo đó, Trường Hải sẽ phát hành số cổ phần này cho Jardine Cycle & Carriage Limited, nhằm tăng nắm giữ từ 25.23% lên 26.57%. Giá phát hành dự kiến là 128,500 đồng/cp, tương ứng tổng khối lượng vốn cần huy động là 3,894 tỷ đồng.

Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2019.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, Trường Hải sẽ dùng để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của Công ty như đầu tư sản xuất kinh doanh ô tô, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp – đô thị, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp năm 2019. Ngoài ra, Công ty cũng dùng hơn 10,183 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại và khấu hao để đầu tư vào các dự án này.

Thái Hương

Fili